Dhaka Branch

List of Executive Members of Anjuman Trust (Dhaka Branch)

Sl. No. Name Designation Telephone No. Mobile No.
1 Alhaj Mohammed Shahid Ullah Chairman 02-8150255 01711-521813
2 Alhaj Moahmmed Fazlur Rahman Senior Vice Chairman 02-8921584
02-9118798
02-9127477
01819-252961
01819-035766
3 Alhaj Mohammed Nurul Islam Ratan Vice Chairman 02-9126549 01720-634945
4 Alhaj Mohammed Sirajul Haque Secretary 02-8116472 01819-423807
5 Alhaj Mohammed Mizanur Rahman Joint Secretary 02-9558657
02-8154180
01711-150753
6 Alhaj Mohammed Amir Hossain Treasurer 02-8119732 01815-434237
7 Janab Md. Kamal Uddin Bhuyan Pub. Secretary 01711-373640
8 Alhaj Alauddin Ahmed Member 02-9115973 01819-292133
09 Alhaj M. A. Quayum Member 02-7541761 01711-548668
10 Alhaj Mohammed Rahmat Ali Member 02-7292879 01911-303858
11 Alhaj Abdul Malek Bulbul Member 02-9114130
02-9137805
01713-038848
12 Alhaj A.T.M. Nasir Uddin Member 02-8127984
02-7120681
01190-867686
13 Hazi Aman Ullah Sardar Member 02-7313768 01713-003357
14 Janab Shoib-Uz-Zaman Chowdhury Tuhin Member 02-9114519 0152-45158
15 Janab Syed Mohammed Tarek Member 01819-243387
16 Janab Mohammed Nurul Amin Member 01715-456057
17 Janab Md. Toufiq Anowar Member 01819-497529
18 Principal, Quaderia Tayabia Alia Madrasah (Dhaka) Member 02-8120943 01819-871277
19 Janab Md. Moklasur Rahman Member 01713063217
20 Janab Shah Hossain Iqbal Member 01819-526730

 

শেয়ার
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •